Antropometrické meradlo MB32
Antropometrické meradlo
MB31 do 210cm

Tento typ meradla sa používa na meranie dojčiat, detí a dospelých do výšky 210 cm. Môžu sa na ňom merať dojčatá po ležiačky, staršie deti a dospelí po stojačky do výšky 210 centimetrov. Meradlo je prenosné a umožňuje používanie na klinikách, v detských jasliach, škôlkach, školách, v domácnostiach ale aj v náročných podmienkach v exteriéri. Tento výrobok je farebný, aby bol príjemnejší a zaujímavejší pre deti.

Meradlo výšky je vyrobené z tvrdého dreva – buka a brezy, čo zabezpečuje jeho pevnosť a odolnosť voči nárazom. Vďaka svojej povrchovej úprave lakovaním sa meradlo dobre čistí a je odolné voči vlhkosti. Meradlo sa dá zložiť bez použitia náradia. Meracia stupnica je v centimetroch, dieliky sú odstupňované po milimetroch. Každé meradlo je kalibrované pomocou certifikovaných kalibrov.

Bežec meradla je vybavený brzdou, ktorá udržiava bežec stabilne v poslednej nastavenej polohe. Po jej stlačení sa dá bežcom ľahko a plynule pohybovať oboma smermi, a to aj vďaka systému, ktorý využíva kolieska s ložiskami. Meradlo MB31 je ľahšie ako MB30, čo zjednodušuje prepravu a prenášanie. Navyše je meradlo MB31 vybavené stabilizačnými konzolami a nastaviteľnými nožičkami, čo výrazne prispieva k jeho stabilite.

Meradlo je dodávané s dvoma popruhmi na prenášanie a s návodom na použitie.

Viac technických informácií môžete nájsť v našom Katalógu alebo Technickom liste.

Kód výrobku:  MB31
Merací rozsah: 0–210cm