Antropometrické meradlo MB30
Antropometrické meradlo
MB30 do 193cm

Tento typ meradla sa používa na meranie dojčiat, detí a dospelých do výšky 193 cm. Môžu sa na ňom merať dojčatá po ležiačky, staršie deti a dospelí po stojačky do výšky 193 centimetrov. Meradlo je prenosné a umožňuje používanie na klinikách, v detských jasliach, škôlkach, školách, v domácnostiach ale aj v náročných podmienkach v exteriéri.

Meradlo výšky je vyrobené z tvrdého dreva – buka a brezy, čo zabezpečuje jeho pevnosť a odolnosť voči nárazom. Vďaka svojej povrchovej úprave lakovaním sa meradlo dobre čistí a je odolné voči vlhkosti. Meradlo sa dá zložiť bez použitia náradia. Meracia stupnica je v centimetroch, dieliky sú odstupňované po milimetroch. Každé meradlo je kalibrované pomocou certifikovaných kalibrov.

Bežec meradla je vybavený brzdou, ktorá udržiava bežec stabilne v poslednej nastavenej polohe. Po jej stlačení sa dá bežcom ľahko a plynule pohybovať oboma smermi, a to aj vďaka systému, ktorý využíva kolieska s ložiskami. Meradlo MB30 je vybavené stabilizačnými konzolami, ktoré značne prispievajú k jeho stabilite.

Meradlo je dodávané s dvoma popruhmi na prenášanie a s návodom na použitie.

Viac technických informácií môžete nájsť v našom Katalógu alebo Technickom liste.

Kód výrobku: MB30
Merací rozsah: 0–193cm